Om oss

Åkerbokonstnärerna bildades 1968 och dess medlemmar är yrkesverksamma konstnärer på norra Öland. Åkerbokonstnärerna firade år 2008 40-års jubileum och för att fira detta jubileum anordnades fem utställningar under 2008. Gruppen Åkerbokonstnärerna bildades på initiativ av konstnären Walter Frylestam tillsammans med Sture Lundgren, Stephan Lundh, Barbro Hinteregger, Bärbel Hinteregger och Gunilla Tufvesson. Året därpå blev också Martin Lamm medlem. Åkerbo härad, där konstnärerna i gruppen då var verksamma, fick ge konstnärsgruppen dess namn. Den första utställningslokalen var Åkerboskolan i Löttorp under åren 1968 – 1974. När ”Toner & Penseldrag”, en samarbetsorganisation mellan Ölandskommunerna och Kalmar kommun, startades 1975 flyttades Åkerbokonstnärernas utställning till församlingshemmet i Högby. Under två år kombinerades samlingsutställningen med några dagars öppna ateljéer.

När ”Toner & Penseldrag” upphörde beslöt konstnärerna att arrangera konstnärsrundan ”Öppen Ateljé” i egen regi. Detta skedde 1993 i samband med gruppens 25-årsjubileum. Tanken var att ge publiken en inblick i konstnärernas arbete och samtidigt bjuda på en större upplevelse av konsten. Vissa förändringar hade skett i gruppens sammansättning och den bestod då av bland andra Walter Frylestam, Sture Lundgren, Stephan Lundh, Stig Kastberg, Lars Wellton, Brita Garby, Jürgen Ewel, Lennart Sjögren och Eva Forsberg. Några andra som varit medlemmar i gruppen är till exempel Fredric Wellton, Ann-Margret Dahlqvist-Ljungberg, Pontus Ljungberg och Karin Almlöf.

Åkerbokonstnärernas ateljérunda är viktigt för den öländska kulturturismen. En turistform som behövs som komplement till sol och bad och ”vanliga” nöjen. Filmen om Åkerbokonstnärerna, ”Speglingar vid vatten”, visades på TV 1997.

2017 är 11 konstnärer aktiva i gruppen. Nuvarande medlemmar är Lars Arvidsson, Silvija Boijsen-Sinka, Maria Drott, Jürgen Ewel, Martin Enander, Eva Forsberg, Elisabet Hall, Eva Lissinger, Lucas Lundh, Caroline Möller och Lennart Sjögren. Tony Patricia Garratt är from 2016 inte aktiv längre, men stannar i gruppen som hedersmedlem.