Under sommaren kommer här att publiceras information om årets skördefest.