Jubileumsutställning– Åkerbokonstnärerna 50 år

Jubileumsutställning– Åkerbokonstnärerna 50 år på Ölands Museum/Himmelsberga 23/6-30/8 2018.