Boken om Åkerbokonstnärerna!

Boken om Åkerbokonstnärerna är skriven av Ulf Wickbom som är ansvarig utgivare. I boken presenteras de nio nuvarande medlemmarna i gruppen samt historien om tillblivelsen av gruppen. Mycket bilder!

bok