Om oss

Åkerbokonstnärerna är en av de äldsta, nu aktiva, konstnärsgrupperna i Sverige. De konstnärer som nu firar 50-årsjubileum är: Lars Arvidsson, Silvija Boysen-Sinka, Maria Drott, Martin Enander, Jürgen Ewel, Eva Forsberg, Elisabet Hall, Eva Lissinger, Lucas Lundh, Caroline Möller och Lennart Sjögren.

Gruppen Åkerbokonstnärerna bildades 1968 på initiativ av konstnärerna Walter Frylestam och Sture Lundgren. Åkerbo härad, där konstnärerna då var verksamma, fick ge konstnärsgruppen dess namn. I Åkerboskolan i Löttorp startade gruppen sin utställningsverksamhet under åren 1968–1974. När Toner och Penseldrag, en sam-arbetsorganisation mellan Ölandskommunerna och Kalmar kommun, startades 1975 flyttades Åkerbokonstnärernas utställning till församlingshemmet i Högby. 

I samband med gruppens 25-årsjubileum 1993, beslöt konstnärerna att arrangera konstrundan Öppen ateljé i egen regi. Tanken var att ge publiken en inblick i konstnärernas arbete och samtidigt bjuda på en större upplevelse av konsten. Vissa förändringar hade nu skett i gruppens sammansättning och tillkommit hade då bland andra Stig Kastberg, Jürgen Ewel, Lennart Sjögren, Eva Forsberg och Elisabet Hall. 

Dokumentärfilmen om Åkerbokonstnärerna, Speglingar vid vatten, producerad av Lena Birgersson, visades på SVT 1997.

40-årsjubiléet firades med en utställning på Borgholms slott sommaren 2008, invigd av dåvarande chefen för Kalmar konstmuseum, Klas Börjesson. Temat var Lennart Sjögrens dikter, där varje konstnär valde en dikt som utgångspunkt för sitt verk.

Om gruppens utställningar runtom i Sverige och utomlands, om medlemmar då och nu samt mycket mer, kan läsas i boken Öppna ateljéer av Ulf Wickbom, som utkom 2013.