Skördefestöppet 2020

Öppna ateljéer blir det kl 12-17 den 25-27 september hos Silvija Boijsen-Sinka, Jürgen Ewel, Elisabet Hall och Caroline Möller.