David Christensson

Keramik

Djurstad bygata 19

387 91 Borgholm

Kontakt:

0737753908

skabbekattenskeramik@hotmail.com

www.skabbekattenskeramik.nu
Facebook: Skabbekattens keramik
Instagram: skabbekattenskeramik

Jag driver Skabbekattens keramik i Djurstad. Här skapar jag konst- och bruksföremål i stengods, driver butik och konstlada, håller kurser i det keramiska hantverket, arbetar mot externa utställningar,  och skapar musik.

Utbildning
Capellagårdens keramikutbildning, Vickleby, 2015
Intensivkurs i drejning hos Ulla Örner, Göteborg, 2010
Capellagårdens sommarkurs i keramik, Vickleby, 2010 och 2011
Socionomprogrammet, Göteborgs universitet, 2010
Högskoleexamen mot Kulturvetenskap, Göteborgs universitet, 2006

Separatutställningar
Sintra, Göteborg, 2024
Persona galleri, Kalmar, 2024
Keramikreliefer, Konstladan, Djurstad, 2023, 2024
Varandet, Ölands museum, Himmelsberga, 2022.
Minnesförlust del 1 och 2, Konstladan, Djurstad 2021, 2022
Förening - Förankring - Förvirring, Tillsammans med Anna Berg, Konstfarstun, Kalmar, 2021
Hemliga trädgårdar/Spår, Konstfarstun, Kalmar, 2017 och 2020
Rädslor, Mörbylånga konsthall, 2016
Jag tänker inte be om ursäkt - Tekannor i excess, Galleri Telefoni, Vickleby, 2015
Ovaler, Galleri Telefoni, Vickleby, 2015


Samlingsutställningar
Sydosten, Ronneby konsthall, 2024
Konstutställning för Rädda Barnen, Ateljé Södviken, 2024
Åkerbokonstnärerna, Konstladan, Djurstad, 2023
Åkerbokonstnärerna, Källa Gamla kyrka, 2023
Åkerbokonstnärerna, Sjögrens lada, Byxelkrok, 2023, 2024
Konstägg på Himmelsberga, Ölands museum, 2023
Ringar på vattnet, Capellagården, Vickleby, 2022
Det fina och det fula, Konstladan, Djurstad, 2021
Vårsalong, Ölands museum, Himmelsberga, 2021
Sydosten, Kalmar konstmuseum, 2019
Porträtt av en plats, Not quite, Fengersfors, 2019
Sommarutställning, bodenBoden-konstrum, Stora frö, 2019
Samlingsutställning, Himmelsberga, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022
Koppen - den kännbara utställningen, Älvsjö, 2018
Vårsalong, Ölands museum Himmelsberga, 2018
Mörbylångaskolornas konstförening, Mörbylånga/Färjestaden, 2015 & 2018
Miniatyrutställning, Mörbylånga, 2016 & 2017
Julosten, Konstfarstun, Kalmar, 2017
Växtkompositioner, Capellagården, Vickleby, 2017
Made in Vickleby, Capellagården, Vickleby, 2017
Konstfarstuns julkalender, Kalmar, 2016
125 Kvadrat, Stockholm, 2015
Capellagårdens sommarutställning, Vickleby, 2015 & 2015
Stockholm Furniture fair, Älvsjö, 2015
Rakuutställning på Dreja, Göteborg, 2011 & 2012


Marknader och evenemang
Rymdoraklet, Zokker, Mörbylånga, 2023.
Boksläpp Ordgläntor från Småland, Nybro bibliotek, 2022
Livet, livet livet! Uppläsning ur Körverk, Kalmar Läns museum, 2021

Invigning av Naturum Trollskogen, 2019
UPmarket, Göteborg, 2018
Julmarknad på Ölands museum Himmelsberga, 2017 & 2018
Möt Vickleby, 2017
UPmarket, Göteborg, 2017.
Påskyra i Kastlösa, 2016
Julmarknad på Borgholms slott, 2015
UPmarket, Göteborg, 2015
Capellagårdens julmarknad, Vickleby, 2013 och 2014
Lärjeåns vårmarknad, Göteborg, 2013
Bana väg i väst - stationsmarknad, Lödöse, 2012
En magisk jul - julmarknad i Hillefors grynkvarn, Lerum, 2012
Julmarknad på Dreja, Göteborg, 2011 och 2012


Butiksförsäljning
Persona Galleri, Kalmar, 2021-2024
Millesgården, Lidingö, 2021-2023
Kalmar läns museum, 2018-2019
Ölands museum Himmelsberga, 2018-2023
Konsthantverkscentrums nätbutik, 2018
Skabbekattens keramik, Vickleby och Djurstad, 2015 - 2023
Capellagårdens utställningsbutik, Vickleby, 2014 - 2020
Ateljé Johanna E, Vickleby, 2015
Dreja, Göteborg, 2012 - 2013

Stipendier och utmärkelser
Konsthantverkets vänner, 2023
Region Kalmar Län, 2022
Garnerade pumpan, Ölands skördefest, 2022
Sparbanksstiftelsen Öland, 2022
Konstnärsnämnden, 2022
Konstnärsnämnden, 2021
Region Kalmar län, 2021
UPmarket, vinnare av årets presentation, Göteborg, 2017
Företagarna Öland, 2014

Inköpt av
Göteborgs stads konstenhet, 2024 
Kalmar kommun, 2024

Art attack, 2022, 2024
Region Kalmar län, 2021
Borgholms kommun, 2020
Konstföreningen Kulören, 2018
Naturbokhandeln, 2018
Capellagården, 2018
JENA, 2017
Barometerns konstförening, 2017
Södra Ölands konstförening, 2016
Psykologihuset Petersson, 2016
MKK Mörbylångaskolornas konstklubb, 2016 & 2018
Söderbönor, 2016

Album
Innan allting lagts till ro, 2024

Ansluten till

Åkerbokonstnärerna
Konsthantverkscentrum
Konst i Kalmar Län

Skrivarnätet Småland


Medverkan
Ordgläntor från Småland, Antologi från Skrivarnätet Småland, 2022
Körverk för 136 röster: texter från Kalmar län, 2020
Dikt och förbannad lögn, album av Thomaz Ransmyr, 2020


Uppdrag

Åkerbokonstnärernas hemsida, 2023
Maria Drotts hemsida, 2023
Sociala medier för Ölands stenrike, 2019 - 2022
Sociala medier för Vickleby, 2016 - 2018