För att kontakta gruppen; hör av er via mail till jurgen@ewel.se eller skriv till Facebooksidan Åkerbokonstnärerna. 
För direktkontakt med konstnärerna; se konsnärsprofilerna.