Åkerbokonstnärerna på norra Öland är den äldsta, nu aktiva, konstnärsgruppen i Sverige (källa: Wikipedia). De konstnärer som nu firar 55-årsjubileum är: Lars Arvidsson, Silvija Boijsen-Sinka, David Christensson, Maria Drott, Martin Enander, Jürgen Ewel, Eva Forsberg, Elisabet Hall, Annika Huett, Eva Lissinger, Caroline Möller och Lennart Sjögren.
Gruppen Åkerbokonstnärerna bildades 1968 på initiativ av konstnärerna
Walter Frylestam och Sture Lundgren. Åkerbo härad, där konstnärerna då  var verksamma, fick ge konstnärsgruppen dess namn.
I Åkerboskolan i Löttorp startade gruppen sin utställningsverksamhet under åren  1968–1974.
När Toner och Penseldrag, en samarbetsorganisation mellan 
Ölandskommunerna och Kalmar kommun, startades 1975 flyttades Åkerbokonstnärernas utställning till församlingshemmet i Högby.I samband med gruppens 25-årsjubileum 1993, beslöt konstnärerna att  arrangera konstrundan Öppen ateljé i egen regi. Tanken var att ge publiken en inblick i konstnärernas arbete och samtidigt bjuda på en större upplevelse av konsten. Vissa förändringar hade nu skett i gruppens sammansättning och tillkommit hade då bland andra Stig Kastberg, Jürgen Ewel, Lennart Sjögren, Eva Forsberg och Elisabet Hall.Dokumentärfilmen ”Speglingar vid vatten” om Åkerbokonstnärerna, producerad av Lena Birgersson, visades på SVT 2, 1997.
40-årsjubiléet firades med en utställning på Borgholms slott sommaren 2008.50-årsjubiléet firade gruppen på Himmelsberga Museum 2018 med en stor samlingsutställning i stora galleriet.Utställningar har gjorts förutom runtom i Sverige även i Tyskland, Lettland, Finland, Holland, Island.
Boken om gruppen ”Öppna ateljéer, Åkerbokonstnärerna på norra Öland”
utkom 2013, förlag Ulf Wickbom Media AB, Foto Eva Finder.Åkerbokonstnärerna har tagit emot stipendier av Borgholms kommun och Region Kalmar.Sedan 2022 ingår gruppen i Konstlandskapet Ölands marknadsföring