Maria Drott

Måleri, teckning, grafik,textil 

Föra Torp 25, 38791 Borgholm

Kontakt:

070 3504102
 mariadrott18@gmail.com
Facebook: drottart
Instagram: stigsdotterdrott

– Målningar från ett gammalt Herbarium – växterna träder fram som individer som jag försöker levandegöra genom måleriet.

Tempera, kol och kritor på handgjorda papper förstärker växternas skörhet och förgänglighet. Jag söker rörelsen, linjen och en balans mellan skönhet och destruktion.

Yrkesverksam konstnär sedan 1984.
Anlitad i olika sammanhang som konsult, konstpedagog och föreläsare.

Utbildning
Skola för grafiska tecknare, Lund, 1972,
Hovedskous målarskola, Göteborg, 1978
Göteborgs Universitet, HDK, Master of Fine Art, textil gren, 1980 – 84

Kurser
Konstfackskolan, Stockholm, Plats för lek 1 p. 2005
Projektledarutbildning, Region Halland 2005

Utställningar i urval
Galleri Mors Mössa, Göteborg
Lysekils konsthall
Sölvesborgs konsthall
Hamnmagasinet, Varbergs konsthall
Varbergs Fästning, Museet i Varberg
Galleri floras rike, Göteborgs botaniska trädgård
Astra Zeneca, Mölndal
Höganäs museum
Linnés Hammarby, Uppsala
Arvika konsthall
Stadshuskuben, Falkenbergs kommun
Konstnärsbyn i Rydöbruk
Konsthallen Köpmanbrinken 2, Stockholm
Stadsgalleriet, Halmstad
Svea Larsson Art Space, Museet i Halmstad
Hovdala Slott, Hässleholms kommun 2007
Florence Biennale, Florens Italien 2009
Galleri Pictor, Munka Ljungby 2011
Ifö-verkens museum, Bromölla 2012
Galleri Blå Porten, Öland 2012
Teckningstriennalen Landskrona konsthall 2013
Varbergs Sjukhus, konstföreningen arrangör i restaurangen 2013
Marks Konstgille, Marks Kommunhus, Kinna 2014

Stipendier och bidrag
Konstnärsnämndens arbetsstipendium 1985, -89, -96
Adlerbertska fonden
Stiftelsen Anna-Liisa Tomson till minne
Längmanska kulturfonden
Wilhelm och Martina Lundgrens minnesfond
Sven Danviks minnesfond
Hallands konstförenings debutantstipendium
Varbergs kommuns kulturstipendium
BUS – resestipendium
EU-s socialfond, kompetensutveckling genom ”Mål 3”

Representerad
Göteborgs kommun
Bohuslandstinget Västra Götalands regionen
Röhsska museet, Göteborg
Bromölla kommun
Statens konstråd
Varbergs kommun
Arvika kommun
Falkenbergs kommun
Göteborgs Botaniska
Ringhals AB, Vattenfall
Region Skåne
Halmstads kommun
Region Halland
Hässleholms kommun
Västra Götalandsregionen
Marks kommun

Konstnärliga uppdrag
Skandia international, Stockholm, textila utsmyckningar för entré och konferensrum 1987
”Stora bildboken”, en bildpedagogisk handbok för lärare, Argument förlag i Varberg 1997
Ljungby Lasarett, utsmyckning för konferensrum, korridor och väntrum 2007
”En textil hyllning” uppdrag för Länsslöjden, Region Halland 2013

Konstnärsorganisation
KRO, konstnärernas riksorganisation.
Åkerbokonstnärerna